ReadSoft Invoices

Automatizované vytěžování údajů z faktur s přenosem do ERP, DMS aj.

Zobrazit ceny a upřesnit požadavky

PopisSchéma procesuScreenshotsPopisFAQ

ReadSoft Documents for Invoices je systém určený pro automatizované zpracování faktur (i souvisejících účetních dokladů a dokumentů), který dokáže zpracovat příchozí faktury vstupující do společnosti v jakémkoli formátu od standardních papírových faktur po elektronické soubory v nejrůznějších formátech EDI, PDF nebo XML až po faktury které přicházejí faxem či emailem.

V procesu automatizované likvidace faktur je v případě papírových dokladů prvním krokem skenování faktur, po kterém již následuje strojové vytěžování faktur, tj. rozpoznání údajů na faktuře a vytěžení všech účetních položek. Příchozí elektronické faktury jdou přímo do procesu vytěžování faktur. Pod pojmem digitalizace faktur tedy chápeme celý tento proces skenování vč. vytěžování faktur, účetních dokladů.

Faktury mohou mít i velice složitou strukturu, mohou obsahovat přílohy, řádkové položky a být i na více stránkách. Systém má několik unikátních vlastností, které mu pomohly stát se celosvětovou jedničkou na trhu v této oblasti:

 • Dokáže zpracovat i zcela neznámé faktury tak, že podle popisků jednotlivých polí identifikuje hledané hodnoty, jako jsou například datum splatnosti, cena, IČ, číslo účtu a podobně.
 • Dokáže se sám učit z již zpracovaných faktur a tím zvyšovat úspěšnost rozpoznání. (pracuje s vestavěnou a naučenou znalostní bází, která je unikátní pro každého zákazníka a vznikla vlastním používáním systému)
 • Dokáže datové soubory obsahující fakturační data překlopit do podoby srozumitelné pro lidské oko.
 • Umožňuje plné propojení se systémy zákazníka (ERP, DMS aj.) a tím i používání informací uložených v jiných systémech.
 • Implementace systému do prostředí firmy je časově nenáročná a pohybuje se v řádu jednotek maximálně desítek dní.
 • Uživatelské rozhraní je velice ergonomické a obsluha si téměř okamžitě osvojí práci se systémem.
 • Po nasazení systému se velmi rychle a velmi rapidně zvýší produktivita pracoviště.


Schéma procesu řešení Invoices

Úvodní obrazovka modulu Verifikace

Invoices - Úvodní obrazovka Verify

Kontrolní obrazovka modulu Verifikace

Invoices - kontrolní obrazovka Verify

Kontrolní obrazovka modulu Verifikace – cizojazyčná faktura

Invoices - kontrolní obrazovka Verify EN faktura

Jaký hardware je třeba pro instalaci Invoices?

Jak probíhá přenos metadat z faktury do účetního či informačního systému?

Jak dlouho trvá zavedení systému do firmy?

Umí Invoices zpracovat i cizojazyčné faktury?

Dají se Invoices použít i na jiné typy dokumentů než faktury?Jaké přínosy mají dodávaná řešení pro vaši firmu:

Finanční management

 • Významné zrychlení procesu zpracování přijatých faktur.
 • Finanční úspora plynoucí z úspory mzdových nákladů na zpracování faktur.
 • Kontrola nad procesem zpracování a schvalování faktur a správou souvisejících obchodně ekonomických dokumentů (smlouvy atd.).


IT management

 • Softwarová řešení od předních výrobců s globálním renomé a působností, která určují trendy a získávají prestižní ocenění.
 • Bezpečné a centralizované uložení firemních dat s dokonalou kontrolou nad přístupem k těmto datům.
 • Možnost využít stávající ICT infrastrukturu ve firmě.


Copyright © 2024 PosAm Praha, spol. s r.o.