Důvěryhodný archiv a správa dokumentů s workflow procesy.
Read More
Automatizované vytěžování údajů z faktur s přenosem do ERP, DMS aj.
Read More
Skenování a získávání metadat z obchodních dokumentů.
Read More
 • Jaké přínosy mají dodávaná řešení pro vaši firmu:

  Finanční management

  • Významné zrychlení procesu zpracování přijatých faktur.
  • Finanční úspora plynoucí z úspory mzdových nákladů na zpracování faktur.
  • Kontrola nad procesem zpracování a schvalování faktur a správou souvisejících obchodně ekonomických dokumentů (smlouvy atd.).

  Střední a vrcholový management

  • Efektivní řízení (všech) procesů ve firmě a kontrola nad nimi.
  • Rychlý a okamžitý přístup ke všem důležitým firemním informacím a dokumentům.
  • Bezpapírová kancelář přístupná z kanceláře (PC, laptop) i terénu (mobil, tablet).

  IT management

  • Softwarová řešení od předních výrobců s globálním renomé a působností, která určují trendy a získávají prestižní ocenění.
  • Bezpečné a centralizované uložení firemních dat s dokonalou kontrolou nad přístupem k těmto datům.
  • Možnost využít stávající ICT infrastrukturu ve firmě.
 • Jaké technologie používáme:

  ReadSoft Invoices

  ReadSoft Documents for Invoices je systém určený pro automatizované zpracování faktur (i souvisejících účetních dokladů a dokumentů), který dokáže zpracovat příchozí faktury vstupující do společnosti v jakémkoli formátu od standardních papírových faktur po elektronické soubory v nejrůznějších formátech EDI, PDF nebo XML až po faktury které přicházejí faxem či emailem.

  V procesu automatizované likvidace faktur je v případě papírových dokladů prvním krokem skenování faktur, po kterém již následuje strojové vytěžování faktur, tj. rozpoznání údajů na faktuře a vytěžení všech účetních položek. Příchozí elektronické faktury jdou přímo do procesu vytěžování faktur. Pod pojmem digitalizace faktur tedy chápeme celý tento proces skenování vč. vytěžování faktur, účetních dokladů.

  Faktury mohou mít i velice složitou strukturu, mohou obsahovat přílohy, řádkové položky a být i na více stránkách. Systém má několik unikátních vlastností, které mu pomohly stát se celosvětovou jedničkou na trhu v této oblasti.

  ...více

  ELO ECM Suite

  ELO ECM Suite je jedním z předních systémů pro elektronickou správu dokumentů (DMS) a automatizaci a optimalizaci procesů ve firmě, který pracuje na bázi server klient a je vhodný i pro nasazení v největších společnostech pracujících souběžně po celém světě v jednom informačním systému. Jeho nasazení jako primární digitální archiv (elektronický archiv) dokumentů firmy či organizace s řízením procesů (elektronické schvalování, připomínkování, podepisování) a napojením na IS/ERP je prakticky univerzální a umožňuje řešit veškeré agendy i jiné požadavky vznikající prací společnosti, tj. vytvořit tzv. bezpapírovou kancelář.

  Document management system ELO je dostupný na PC ve verzích tlustého (nativního) a tenkého webového klienta, a rovněž na mobilech a tabletech prostřednictvím Android a iOS aplikace. ELO ECM splňuje veškeré požadavky (vč. legislativních) na důvěryhodný archiv a elektronickou archivaci dokladů a umožňuje digitalizovat firmu či organizaci jako celek a to vč. řízení procesů (workflow), nebo řešit pouze dílčí agendy organizace jako např. spisovou službu.

  ...více

Copyright © 2024 PosAm Praha, spol. s r.o.