Technologie

Jaké technologie používáme:ReadSoft Invoices

ReadSoft Documents for Invoices je systém určený pro automatizované zpracování faktur (i souvisejících účetních dokladů a dokumentů), který dokáže zpracovat příchozí faktury vstupující do společnosti v jakémkoli formátu od standardních papírových faktur po elektronické soubory v nejrůznějších formátech EDI, PDF nebo XML až po faktury které přicházejí faxem či emailem.

V procesu automatizované likvidace faktur je v případě papírových dokladů prvním krokem skenování faktur, po kterém již následuje strojové vytěžování faktur, tj. rozpoznání údajů na faktuře a vytěžení všech účetních položek. Příchozí elektronické faktury jdou přímo do procesu vytěžování faktur. Pod pojmem digitalizace faktur tedy chápeme celý tento proces skenování vč. vytěžování faktur, účetních dokladů.

Faktury mohou mít i velice složitou strukturu, mohou obsahovat přílohy, řádkové položky a být i na více stránkách. Systém má několik unikátních vlastností, které mu pomohly stát se celosvětovou jedničkou na trhu v této oblasti.

…víceELO ECM Suite

ELO ECM Suite je jedním z předních systémů pro elektronickou správu dokumentů (DMS) a automatizaci a optimalizaci procesů ve firmě, který pracuje na bázi server klient a je vhodný i pro nasazení v největších společnostech pracujících souběžně po celém světě v jednom informačním systému. Jeho nasazení jako primární digitální archiv (elektronický archiv) dokumentů firmy či organizace s řízením procesů (elektronické schvalování, připomínkování, podepisování) a napojením na IS/ERP je prakticky univerzální a umožňuje řešit veškeré agendy i jiné požadavky vznikající prací společnosti, tj. vytvořit tzv. bezpapírovou kancelář.

Document management system ELO je dostupný na PC ve verzích tlustého (nativního) a tenkého webového klienta, a rovněž na mobilech a tabletech prostřednictvím Android a iOS aplikace. ELO ECM splňuje veškeré požadavky (vč. legislativních) na důvěryhodný archiv a elektronickou archivaci dokladů a umožňuje digitalizovat firmu či organizaci jako celek a to vč. řízení procesů (workflow), nebo řešit pouze dílčí agendy organizace jako např. spisovou službu.

…více


Copyright © 2024 PosAm Praha, spol. s r.o.