Zákazníci

Jaké přínosy mají dodávaná řešení pro vaši firmu:

Finanční management

  • Významné zrychlení procesu zpracování přijatých faktur.
  • Finanční úspora plynoucí z úspory mzdových nákladů na zpracování faktur.
  • Kontrola nad procesem zpracování a schvalování faktur a správou souvisejících obchodně ekonomických dokumentů (smlouvy atd.).


Střední a vrcholový management

  • Efektivní řízení (všech) procesů ve firmě a kontrola nad nimi.
  • Rychlý a okamžitý přístup ke všem důležitým firemním informacím a dokumentům.
  • Bezpapírová kancelář přístupná z kanceláře (PC, laptop) i terénu (mobil, tablet).


IT management

  • Softwarová řešení od předních výrobců s globálním renomé a působností, která určují trendy a získávají prestižní ocenění.
  • Bezpečné a centralizované uložení firemních dat s dokonalou kontrolou nad přístupem k těmto datům.
  • Možnost využít stávající ICT infrastrukturu ve firmě.


Copyright © 2024 PosAm Praha, spol. s r.o.